Almatıdaki çocukları için anaokulu

Moderin eğtimi standardı,çocuğun birinci sınıftan başlayarak,alınan bilgiyi bağımsız olarak analiz etmesi ve bağımsız olarak bilgi çıkarması anlamına gelmektedir.Bu,kaliteli hazırlık gerektirir;böylece,çocuk,öğretmenler ve yeni çocuklar ile iletişim kurmada özgürleşebilir.

Okulöncesi kurmların eğitimi kurumlarında,zorunlu bileşen yalnızca çocukların okula bırakma teknik hazırlığı (bilgi potansiyelini arttırma,teknik beceri geliştirme ve yazı malzemeleri kullanma,mekanik okuma becerilerini geliştirme vb.),aynı zamanda okula geçiş aşamasında her bir çocuğun özelliklerini de izlemektedir.Sürekli sistematik çalışma,yüksek sonuçlar sağlayabilir.

Çocuklar okul gelişim merkezi için hazırlamak iki ana görevi içerir:kapsamlı eğitim ve okul konularını yöntemek için özel hazırlık.

Fiziksel hazırlık:


Okul için fizyolojik hazırlık,çocuğun organizmasınınn temel fonksyonel sistemlerinin gelişimi ve sağlığının durumu ile belirlenir.Çocukların okuldaki fizyolojik hazırlığının değerlendirilmesi hekimler tarafından belirli ölçütlere göre yapılır.

Zehinsel gelişme:

Zehinsel gelişim,yaşla bağlanılı süreçlerinde ve çevrenin etkisi altındaki kalitatif ve kantitatif değişikliklerini yanı sıra özel olarak organize edilmiş eğitim ve çocuğun kendi deneyimidir.

Zehinsel gelişim çevre etkisinde yürütülür.Başkalarıyıla iletişim sürecinde dili öğrenir ve birlikte mevcut sistem kavramalarını resim alır.Sonuç olarak,çocuğun dili çok öğrenir ve bunu bir iletişim aracı olarak kullanır.

Ahlak gelişimi:

Okul öncesi çağda çocukların aklaki gelişimine en uygun koşullar taratılır.Bu dönemde,çocuğun ytişkinlerle ve akranlarıyla olan ilişkileri sistemi genişliyor ve yeniden yapılandırılıyor,etkinlik türleri giderek karmaşıklaşıyor ve akranlarla ortak faaliyetler ortaya çıkıyor.Çocuk merkezlerinde ilk okul öncesi eğitim,okul öncesi çocukların ahlaki gelişiminin aşağıdaki özelliklerini güçlendirmeye yardımcı olur:
  • Çocuklar ilk ahlakiyargıları ve değerlendirmeleri,ahlaki normun sosyal anlamının ilk anlayışını geliştirirler.
  • Ahlaki düşüncelerin etkinliği artar.
  • Bilginçli bir ahlak vardır,yani çocuğun davranışları ahlaki normlar aracılığı ile başlar.

Estetik gelişme

Okulöncesi çocukların estetik eğitimi,çocuğun güzelliğini fark edebilme,sanatı sevme ve buna katılma beceresi geliştiren bir süreçtir.
Çocukların estetik eğitimi,çocukları günlük yaşamın estetiğine,eserin güzellikteki,doğadaki,toplumsal fenomenlere ve sanat araçlarına aşina hale getirerek yapılır.Bir çocuğun hayatın güzelliğini hissetmesini ve anlamasını öğretmek,yetişkenlerin uzun süre çalışmasını gerektiren büyük ve zor görevdir.

Okul müfredatını hazırlama hazırlığı.

Programın amacı: bilişsel alanın geliştirilmesi,ilhallerin zamanında düzeltilmesi,okulda ileri eğitim için sağlam bir temel oluşturulması,öğrencinin başarısının oluşturulması.

Program,aşağıdaki okul disiplinlerin kapsar:matematik,okuma.yazma,mantık,çevreyi tanıma.

Matematik:Çocuklar sayılar hakkında bilgi sahibi olurlar,temel aritmetik işlemlerini öğrenirler:toplama ve çıkarma.Geometrik figürlerle tanışır.

  • Okuma:Öğrenme sürecinde çocuklar,harfleri ve telaffuz ve tanımayı öğrenir,heceleri okur ve düzenler,akıcı okuma becerileri geliştirirler.
  • Yzma:Yzma derslerinde çocuklar doğru harf ve rakamları nasıl yazacaklarını öğrenirler.Çocuklar gelecekte büyük harf öğretmek için sağlam bir temel oluşturmayı mümkün kılan basılı bir mektubun becerilerini öğrenirler.
  • Mantık:Çocuklar dikkatlilik geliştirir,nesneleri işaretlere göre sınıflandırmayı öğrenir,tanımlar verir,standart dışı çözümler bulur,akıl yürütür ve sonuç çıkarır.
  • Çevremizdeki dünyanın biliş alanı:Oyunlar geliştirmenin yardımlarıyla çocuklar,dünyanın nasıl işlediği,bir insanın içindeki yerini genel bir fikir edinir.Çocuklar insan,doğa ve toplum hakkında bilgi sahibi olurlar,doğada fenomenleri gözlemlemeyi öğrenirler,deneyler koyarlar.


Okul çocukları için okul aktivitelerine hazırlık
» » Almatıdaki çocukları için anaokulu