Menar hakkında

Mental Aritmetik nedir ?

Hepimiz çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almasını istiyoruz ve bunda hemfikir olduğumuza eminim.

Maalesef devlet okullrındaki yetersiz eğitimden dolayı anne ve babalar çocukları için alternatif özel eğitim merkezleri arıyorlar ve anaokulundan başlayarak bu kurumlarda kaliteli eğitim alması için çaba ğösteriyorlar.Son dönemlerde bu özel eğitim şekillerinden bir tanesi mental aritmetik olarak ğöz önüne çıkıyor ve çocuğunun matematikte daha hızlı ve pratik olmasını isteyen ebeveynlerin bu eğitim metodunu aşılayan merkezleri aradıkları biliniyor.

Eğer siz de evladınızın en iyi eğitimi alması için mental aritmetik nedir sorusuna cevap arıyorsanız sizlere en özet şekilde bu eğitimin detaylarını aktarmaya çalışacağız.Mental aritmetiğin temelinde çocuklarda zehinsel kapasitenin aritmetik işlemler ve abaküs ile vasıtasıyla arttırılması vardır.Düzenli olarak verilen eğitimler ve çocukların kendilerine verilen egzersizleri her gün belli zamanlarda gerçekleştirmeleri ise her eğitim türünde olduğu gibi mental aritmetikte de oldukça önemlidir.
Mental aeitmetik 5 – 14 yaş arasındaki bireyler için beynin sağ ve sol loblarının uyumlu bir şekilde çalışmasına sağlayan bir zihinsel gelişim programıdır.

Bu eğitim sistemiyle insanlar kağıt,kalem ve hesap makinesi kullanmadan 2 haneli,3 haneli hatta 4 haneli sayılarla saniyeler içinde zihinden işlem yapabilmektedir.

Bu programının en büyük artılarından biride üst düzeyde zihinsel işlem yaparken aynı zamanda konsantrasyonu maksimum seviyeye çıkarmasıdır.Bu sayede öğrenciler derslerinde de üstün başarı göstermektedirler.

Böylelikle öğrencilerimizin diğerlerine ğöre sağ ve sol beyin lobları daha gelişmiş olur.Bu sebeple öğrencilerimizin kendine güvenleri daha fazla olur,daha yaratıcı olurlar ve de bir konuya odaklanmaları daha yüksek düzeyde gerçekleşir.
Sayısal işlemler beynin soı lobu,hayalgücü ise beynin sağ lobu tarafından yönetilmektedir .Bu iki lobun senkronize çalışmasıyla matemattiksel işlemler otomatikleşmekte ve artık unutma olayı azalmaktadır.

Öğrenciler 5 – 14 yaş arasındaki dönemde okullarda öğretilen matematik ve de sayısal temele dayanan derslerde zorlanmaktadırlar.Abaküs temeli yöntemle öğrenciler matematiksel kavramları hem sayıları ğörerek hem sesleri işiterek hem de boncuklara dokunarak üç duyuya hitap ederek öğrendiği için kalıcı olmaktadır.Unutkanlık tamamen ortadan kalkmaktadır.


Arttık öğrencilerimiz için matematik işlemleri bir çocuk oyuncağına dönüşmektedir.

Mental aritmetik eğitimi faidaları

Mental aritmetik eğitimi bireylerin matematik işlem becerileriniyani aritmetiksel işlem becerilerini geliştirecektir.Bunun dışında eğitim psikolojisi alanında düşünüldüğünde yaratıcı sezgisel düşünme becerilerini geliştirme yanında bireylerin kendine güveni artacak,öz yeterlilik duyguları gelişecektir.Ayrıca problem çözme becerileri de gelişecek,mental aritmetik eğitimi alan bireylerin yaratıcılığı çok daha gelişecektir.abaküs şle yapılan eğitim,çağdaş eğitim felsefelerini desteklemektedir.Etkin katılım çağdaş eğitim sistemlerinin olmazsa olmaz bir parçasıdır.Etkin katılımda ne kadar çok duyu organı sisteme katılırsa öğrenmenin kalıcılığı da o kadar artacaktır.Mental aritmetik eğitimi de etkin katılım ilkesini destekler yapıda olup çağdaş bir öğretim sistemidir.Bu durumlar düşünüldüğünde mental aritmetik eğitimi almanın gerekliliği kaçınılmaz olmaktadır.

Mental aritmetik eğitimi alan bir çocuğun bireylerle iletişimi değişmekte,konuşması bile farkılaşmaktadır.Çocuk mental aritmetik eğitimi aldıkça özgüveni geliştiğini daha önce belirtmiştik.Özgüvenin gelişmesi çocuğun liderlik özlliğini geliştirecek,konuşkan olmayan,çekingen,sessiz,sınıfın bir kenerında oturan birey olmaktan çıkaracaktır,sınıfta lider öğrenci olma yolunda önemli bir adam atılacaktır.Mental aritmetik eğitimi çocuğun zihinsel gelişimini desteklemektedir.Zehinsel gelişimin bu durumdan olumlu etkilenmesi sonucunda zamanla da bireyde dikkat eksikliği varsa bu problem azalıyor ve olaylara karşı daha iyi konsantre olabiliyor.Günümüzde birçok çocuk konsantre olamama problemi yaşamaktadır.Sınıfta öğranciler dersi dinlemede ilk 5 – 10 dakikada başarılı oluyorlar ve sonrasında başka şeylerle uğraşmaya başlıyoular,bunun nedeni de dikkat dağınıklığıdır.Tabi bu konuda öğretmenin de sınıf yönetimi ve dersin akışını düzenleme konusunda almış olduğu eğitim de önemlidir.Ülkemizde sınıflarda dersin aşağı yukarı ilk 20 dakikası verimli ders işlenebilmektedir.Bu vakitten sonra verim azalmaya başlamakta ,öğrenciler ders dışında farklı şeylerle dikkatlerini vermeye başlamaktadırlar.Bu konuda dikkat eksikliği probleminin giderilmesi gerekmektedir.Bu açıdan mental aritmetik eğitimi de çocuğunuzun dikkat dağınlıklığı problemini gidermede yardımcı olacaktır.

Mental aritmetik kurusunun en büyük faydasından birisi,bireyin zihinsel düşünme becerilerini geliştirmesidir.Birey zihinsel düşünme becerilerini kazanarak olaylar hakında artık daha rahat sezgisel düşünebilecek ve ilerlemecilik eğitim felsefesine uyumlu bir birey olma yolunda adım atacaktır.Bu açıdan mental aritmetik eğitimi faydaları çoktur ve alınması tavsiye edilen kurslar arasındadır.


Menar mental aritmetik

Menar mental aritmetik programını başlayan öğrenciler ilk olarak abaküsleriyle işlem yaparlar.Daha sonra artık abaküse ihtiyaç duymaksızın işlemleri zihinden yapabilecek yetiye sahip olurlar.Abaküs artık zihindedir.Böylelikle artık öğrencilerimiz parmaklarını oynatmaya gereksinim duymazlar.

Bu proğram o kadar güçlüdür ki öğrencilerin hesap yapma kabiliyeti hesap makinesinden daha hızlı olur.Bu olağanüstü becerinin yanı sıra öğrencilerimizin hafızaları güçlenir,yaratıcılıkları artar ve bir konuya odaklanmaları maksimum seviyeye çıkar.

Menar mental aritmetik programı öğrencilerimizin sağ ve sol yarımkürelerini birlikte çalışmasına sağladığı için beyin bütünlüğünü sağlar.Bu proğramın bir diğer faydası da öğtencilerimizin her alanda öğrenmeye açık hale gelmesi ve sosyalleşmelerini geliştirmesidir.

Matematikten korkan ya da matematiği yapamadığını düşünen öğrencileri gözlemediğimizde bu öğrencilerin hepsinin matematik temellerinin çok zayıf olduğu görülmüştür.Bu sorunu ortadan kaldırmanın artık çok kolay ve zevkli yolu bulunmuştur: Menar mental aritmetik
Bu günün öğrencileri artık yıllar öncesinin öğrencilerinden çok çok avantajlı.Bütün bunları gördüğümüzde keşke bizim zamanımızda da bu şekilde eğitimler olsaydı diyenlerin sayısı oldukça fazladır.Bundan sonra da aslında fırsat kaçmış sayılmaz mental aritmetik eğitimin yetiştirme programlarımızı sayesinde artık yetişkinler de bu eğitimleri alabilmektedir.Mental aritmetiğin bu faydalarının yanında sağ ve sol lobu birlikte çalıştırarak bir senkronizasyon sağlamaktadır.Mental aritmetik yapan öğrencilerin işlemleri yaparken aynı zamanda şarkı söylediğini hatta karşısındaki insanlarla sohbet ettiğine ve sorularına cevap verdiğine şahit olmuşsunuzdur.Bu görüntüler karşısında şaşkınlığa uğrayan insanlar bunun nasıl olabildiğini bize sormaktadırlar.


Bunun sebebi sanat ağırlıklı sağ lob ile mantık ağırlık sol lobun birlikte çalışmasıdır.Özellikle dikkat problemi olan ilgilendiği konuya konsantrasyonu sağlayamayan öğrenciler bu sistemi kullandıklarında bu sorunlarının otomatikman ortadan kalıktığına şahit olmaktadır.Böylelikle derslerine daha yoğunlaşarak çalışabilmekte ya da daha iyi dinleyebilmektedir.Menar mental aritmetiğin başarılı öğrenciler yetiştirmesinin başarılı öğrenciler yetiştirmesinin sırrı budur.


MENAR eğitiminin çocuğunuza kazandırdığı becerileri:

 • Dahagelişmiş sağ ve sol beyin
 • Hızlı ve doğru hesaplama
 • Keskin görüş,işitme ve algılama
 • Yoğun odaklanma ve dikkat
 • Gelişmiş analitik düşünce
 • Yaratıcılık daha güçlü bellek
 • Hızlı refleks,gelişmiş özgüven.
 • Menar kitaplar ve diğer basılı materyalların yanı sıra,videolar,bilgisayar yazılmaları,internet siteleri,onlain platform ve onlain alıştırmalar gibi,çeşitli kaynaklarla keyifli bir program sunmaktadır.Bu herbiri 24 saat bir süren 10 kuraldan oluşan 240 saatlik bir programdır.Menar dersleri haftada bir gün 3 saat olarak düzenlenir.Öğrenciler derse yalnızca haftanın bir günü geldikleri için,anne ve babaların çocuklarını düzenli bir şekilde günde en az 15 – 20 dakika çalışmaya teşvik etmeleri gerekmektedir.Mücizeyi yaratan düzenli günlük eğzersizdir ve hayatı önemdedir.
 • Eğer çocuğunuzun yaşıtlarına göre fark edilir zehinsel beceriler kazanmasını,sağlam bir matematik temeli inşa ederken bellek ve hayal gücünü geliştirmesini,üstün sözel becerilerle kendini ifade edebilmesini,tüm bunlara bağlı olarak özgüveni yüksek bir birey olarak yrtişmesini amaçlıyorsanız,çocuğunuzu mutlaka MENAR’la tanıştırın ve ona yeni bir dünyanın kapılarını açın.
Not 

Düzenli uygulama ve eğitimde ve mesleki gelişim sörecinde yeterli miktarda egzersiz yapılması inanılmaz derecede önemlidir.Dolayısıla:

 • Günlük çözünme sorunları,en az 20 dakika bekleyin,internetteki Menar platformunda ek görevleri yapın.
 • İşlemleri kararlaştırlmasından sonra sonuçlarınızı kontrol edin,doğru cevapların sayısını not edin ve puanlarınızı günlük olarak sayın.Yanlış sonuçlarla görevleri tekrarlayın.Yanlış ctvapları silmeyin.Yanlış cevap ortadan kaldırın ve sonuçtaki sonucu yazın.
 • Zihinsel bilgi işlem becerilerinin geliştirilmesi uzun vadeli süreçtir.Sonuçta kademeli olarak kendisini haklı gösterecektir.Sabırlı olun ve günlük uygulamalardan asla vazgeçmeyin.Sonuç size,ailenize ve öğretmenlerinize hitap edecektir!
Sonuç olarak,basit bir deyişle şunu söyleyebiliriz:
 • beynimizin kabiliyetini arttırmak ve iyi durumda kalabilmek için zihinsel egzersizler yapmalı ve aktif durumdaki beynimizin çalışmalarına desteklemeliyiz.
 • zehinsel aritmetik derslerinde çocuklar sadece çok değerli sayılarla serbestçe çalışmakla kalmaz,aynı anda pazarlık eder ve etrafına bakarlar!
Uluslararası Menar Zihinsel Aritmetik Okulunda eğitm,sizi zihinsel yeteneklerinizi geliştirmenin yüksek safhalarına götürecek eğlenceli bir yolcukluktur!

Gelip arkadaşlarınızı getirin.Söz veriyoruz,ilginç olacak!!!
» Menar hakkında